Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Medlemsavgifter för 2020
  •  Stödmedlem/passiv medlem
220 kr/år 
  •  Motionsmedlem
420 kr/år
  •  Aktiv medlem
530 kr/år
  •  Familjeavgift
1050 kr/år

Medlemsavgift betalas in på BG 403-0391, i betalningen måste det skrivas vilka personnummer betalningen är för, eventuellt fakturanummer samt typ av medlemskap.

Nya aktiva medlemmar, i de sektionerna som har säskong som avviker från kalenderåret och som blir medlemmar under hösten, får rabatt 1:a året. Den 1:a medlemsavgiften gäller hösten och hela det kommande kalenderåret. Påföljande år gäller som vanligt att kalenderåret följs. 

Som familjemedlem räknas endast de som bor på samma adress. De som ingår i en familj har samma rättigheter som aktiv medlem