Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Träningsavgifter 2018/2019
 Årsavgift Medlem (då minst motionsmedlem)750
  Icke medlem1500
  Pensionär (medlem) 400
  Pensionär (icke medlem)1000
   
 Halvår Medlem (då minst motionsmedlem) 450
  Icke medlem1000
  Pensionär (medlem) 250
  Pensionär (icke medlem) 600
   
 Kvartal Medlem (då minst motionsmedlem)300
  Icke medlem 600
  Pensionär (medlem) 150
  Pensionär (icke medlem) 400
   
 Månad Medlem (då minst motionsmedlem) 150
  Icke medlem 300
  Pensionär (medlem) 75
  Pensionär (icke medlem) 200
   
  Depositionsavgift nyckelbricka 200
   
Vi lämnar 50 % rabatt på ovanstående ordinarie priser (gäller ej pensionär) vid träning måndag–fredag kl. 08.00–14.00!

Öppettider (då era nyckelbrickor fungerar) är:
Måndag-torsdag 06.30-21.30
Fredag-söndag 06.30-19.00
  


Träningsavgifter 2016
 Årsavgift Medlem (då minst motionsmedlem)700
  Icke medlem 1 200
  Pensionär (medlem) 350
  Pensionär (icke medlem)700
   
 Halvår Medlem (då minst motionsmedlem) 400
  Icke medlem 700
  Pensionär (medlem) 200
  Pensionär (icke medlem) 350
   
 Kvartal Medlem (då minst motionsmedlem) 250
  Icke medlem 400
  Pensionär (medlem) 125
  Pensionär (icke medlem) 200
   
 Månad Medlem (då minst motionsmedlem) 100
  Icke medlem 200
  Pensionär (medlem) 50
  Pensionär (icke medlem) 100
   
  Depositionsavgift nyckelbricka 200
   
Vi lämnar 50 % rabatt på ovanstående ordinarie priser (gäller ej pensionär) vid träning måndag–fredag kl. 08.00–14.00!

Öppettider (då era nyckelbrickor fungerar) är:
Måndag-torsdag 06.30-21.30
Fredag-söndag 06.30-19.00